Bunte Regenschirme mit Logo Paritätischer NRW

Związek parytetowy Nadrenii Północnej-Westfalii – kim jesteśmy

Związek parytetowy NRW to instytucja charytatywna działająca w Nadrenii Północnej-Westfalii. Związek jest niezależny wyznaniowo i politycznie i określa się jako wspólnota tysięcy inicjatyw, organizacji i placówek, reprezentujących szerokie spektrum pracy socjalnej. Zaliczają się do tego między innymi przedszkola, schroniska dla kobiet, ośrodki młodzieżowe, domy spokojnej starości i placówki opiekuńcze a także liczne inicjatywy dla osób z upośledzeniem. Ponadto świadczymy doradztwo na przykład dla uchodźców, bezdomnych, kobiet w ciąży, osób uzależnionych od narkotyków, osób reprezentujących społeczność LGBT, bezrobotnych lub rodzin, wymagających pomocy w wychowywaniu swoich dzieci.

Tolerancja, otwartość, różnorodność

Związek parytetowy Nadrenii Północnej-Westfalii nie prowadzi osobiście ww. placówek i inicjatyw. Robią to jej organizacje członkowskie. Pracują one niezależnie. Niektóre z nich są duże, niektóre małe. Jedne istnieją już od lat, drugie dopiero co powstały. Organizacje członkowskie są tak różnorodne jak cały związek. Ta różnorodność charakteryzuje związek parytetowy Nadrenii Północnej-Westfalii i wyróżnia go na tle innych instytucji charytatywnych. Jednak wszystkie mają cechę wspólną: tolerancja, otwartość, różnorodność tworzą podstawę ich działania. Prawicowy populizm i stereotypowe myślenie nie mają tutaj miejsca. Związek parytetowy Nadrenii Północnej-Westfalii razem ze swoimi organizacjami członkowskimi kieruje się ideałami sprawiedliwości społecznej i staje po stronie ludzi potrzebujących wsparcia.

 

Zadania związku

Pracownicy związku parytetowego Nadrenii Północnej-Westfalii doradzają organizacjom członkowskim, zapewniają jakość ich pracy i reprezentują ich interesy wobec polityki i administracji. Ponadto wspierają ludzi, którzy chcą założyć związek, na przykład organizacje migrantów (strona dostępna tylko w języku niemieckim) lub chcących zaangażować się jako wolontariusze.

 

 

Samopomoc i zaangażowanie obywatelskie

Związek parytetowy Nadrenii Północnej-Westfalii wspiera samopomoc i zaangażowanie obywatelskie. Wiele z jej organizacji członkowskich do dziś powstaje z ruchów społecznych. Ponieważ ludzie widzą potrzebę i sami zaczynają działać. Związek parytetowy Nadrenii Północnej-Westfalii pomaga potrzebującym rozpocząć nowe życie i towarzyszy im na dalszej drodze. Prowadzi ona nierzadko od spontanicznej inicjatywy do profesjonalnej organizacji, po części prowadzącej wiele placówek i inicjatyw.


W grupach samopomocy gromadzą się osoby, które znajdują się w takiej samej sytuacji życiowej lub na przykład cierpią na tę samą chorobę. Wymieniają się informacjami i wzajemnie się wspierają. Kontaktowe punkty samopomocy (strona dostępna tylko w języku niemieckim) związku parytetowego Nadrenii Północnej-Westfalii pomagają znaleźć lub samodzielnie utworzyć grupę samopomocy.

 

 

Wyszukiwarka organizacji

Związek parytetowy Nadrenii Północnej-Westfalii posiada na swojej stronie internetowej wyszukiwarkę organizacji. Daje ona możliwość znalezienia określonej organizacji, na przykład przedszkola lub punktu konsultacyjnego w poszczególnych miastach. Wyszukiwarka organizacji jest dostępna tylko w języku niemieckim.